logo

Gizlilik Bildirimi

Kapsam:

Bu bildirimde, Haber Video Tv Gizlilik Bildirimi ile ilgili önemli noktalar belirtilmiştir. Bu bildirim ve gizlilik bildiriminin tamamı, bu bildirime bağlantı içeren veya bildirimi görüntüleyen Haber Video Tv Web siteleri ve hizmetleri için geçerlidir. Bu site Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümleri ile koruma altındadır. Bu nedenle site adımız herhangi bir kimse tarafından ister yazılı veya elektronik basında izinsiz, iltibasa mahal verir tarzda değiştirilerek, taklit edilerek ve/veya aynen hiçbir şekilde kullanılamaz. Bu kapsamda herhangi bir kimse ve/veya kuruluş tarafından kullanıldığı saptandığı takdirde bu kişi ve/veya kuruluş hakkında her türlü yasal hakkımızı saklı tutuyoruz.

Haber Video Tv Web Sitesi ana sayfası, tüm web sayfaları ve micro sitelerinde yayınlanan yazı ve her türlü materyal (logo, grafik, ses, şekil ve görüntüler, fotoğraflar vb.) haber kaynaklarına ait olup, telif hakkı ile korunur, kısmen veya tamamen izinsiz iktibas edilemez, kullanılamaz. Haber Video Tv Web Sitesi sayfalarının bir kısmının ve/veya tamamının kopya edilip çoğaltılması ve/veya ticari amaçla kullanımı açıkça yasaklanmıştır.

Site İçeriği Hakkında Açıklamalar:

Sitemizde yer alan bilgilerde içerik ya da yazım hatası olabilir.
Sitemizde yer alan konu ve bilgiler ziyaretçiler uyarılmadan her zaman değiştirilebilir, güncellenebilir ya da tamamen kaldırılabilir.
Sitemiz üzerinden ulaşılan (link verilen) herhangi başka site içeriği, kullanımı, ürünü veya sağladığı servislerden kaynaklanabilecek olumsuzluklar ve/veya verilmesi muhtemel zararlardan hiçbir surette sorumluluk kabul edilmez.
Her ne şekilde olursa olsun sitemiz; sitemizden veya sitemizden ulaşılabilen sitelerden kaynaklanan yukarıda uyarıldığı halde, kullanıcının karşılaşabileceği her türlü zarardan (kar kaybı, program veya veri kaybı, iş kaybı, virüs bulaşması vs.) sorumlu değildir.

Telif Hakkı İhlali ile İlgili İddialar Aşağıdakileri Kapsamalıdır:

* Islak veya elektronik imza;
* İhlal edilen çalışmanın belirtilmesi;
* İhlal edilen malzemenin belirtilmesi;
* Şikayette bulunan tarafın iletişim bilgileri, örneğin adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi;
* Şikayette bulunan tarafın “telif hakkı sahibi veya kanunlar tarafından yetki verilmediği halde izinsiz malzeme kullanımına dair” açıklaması;
* Bu bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğu ve şikayetçi tarafın telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğu ile ilgili açıklaması.
Haber Video Tv Web Sitelerinde Sayfa Ekleme/Güncelleme istekleri ile İlgili:

Haber Video Tv web sayfalarına katkıda bulunmak için info@habervideo.tv ‘ye e-posta gönderebilirsiniz.

Haber Video Tv Web Sitelerinde yayımlanan bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından Haber Video Tv sorumlu tutulamaz.

Kişisel web sayfalarındaki içeriğin sorumluluğu tamamen yazara/yazarlara aittir. ziyaretçi ve kullanıcıların kişisel sayfalarında ifade ettikleri görüşler ile ilgili olarak, Haber Video Tv herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ve söz konusu üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan beyan ve görüşleri doğrudan doğruya veya dolaylı olarak onaylamamaktadır. Haber Video Tv’nin yerel kanunlar, gizlilik kuralları ve hakaret içeren malzemeyi yasaklayan yasalar dışında kalan diğer kısıtlamaları empoze etmesi söz konusu değildir. Haber Video Tv, kişisel web sayfalarının içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yöneltmek isterseniz, info@habervideo.tv adresine gönderebilirsiniz. Haber Video Tv bu talepleri karşılamak üzere gerekli adımları atacaktır.

Haber Video Tv web sitesini ziyaret eden her bir ziyaretçi bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Share